Home » Regnskap » M » Materiell investering

Materiell investering

Investering i realverdier som f.eks. tomter, bygninger, maskiner o.l. Det motsatte av immateriell investering.