Home » Regnskap » M » Materialkrevende industri

Materialkrevende industri

Industri der materialkostnadene er dominerende. Se også arbeidskrevende, kapitalkrevende, energikrevende industri.