Home » Regnskap » M » Materialkost

Materialkost

Summen av direkte materialkostnader og tillegg for materialforvaltning.