Home » Regnskap » M » Markedsverdi

Markedsverdi

Markedsverdi kan defineres som den faktiske verdien markedet er villig til å betale. Markedsverdien kan igjen deles inn etter følgende kriterier.

For selskap Markedsverdien til et selskap er lik aksjekursen pr aksje multiplisert med antall omsettelige aksjer i selskapet.

For bolig Markedsverdien er gjennomsnittlig pris pr. kvadratmerer i markedet multiplisert med antall kvadratmeter for bolig. Avvik må pågrenes utfra boligens stand og beliggenhet i forhold til det markedet som brukes som grunnlag.

For bil og langvarige driftsmidler Markedsverdien er styrt av listeprisen på bil eller langvarige driftsmidler (altså hva en registrert forhandler er villig til å gi for nettopp den modellen). Også her gjelder avvik fra den generelle listeprisen basert på kilometerstand, merke, og generelt vedlikehold.

For fomuesgjenstand Markedsverdien for en formuesgjenstand er gjenskaffelsesprisen for en identisk vare med fradrag for alder og slitasje. Kan også verdifastsettes av to uavhengige parter, når vurderingen er påvirket av markedssituasjonen.

Årlig verdiendring resultatføres. Prinsippet brukes ved vurdering av finansielle instrumenter i regnskapsloven § 5-8 og pengeposter i utenlandsk valuta i regnskapsloven § 5-9.