Home » Regnskap » M » Markedsstruktur

Markedsstruktur

Sammensetningen av markedet. Bestemmes av tilbud og etterspørsel, etterspørselsfaktorer, distribusjonsveier, konkurrenter o.a.