Home » Regnskap » M » Markedssegmentering

Markedssegmentering

Avgrensing/ inndeling av forbrukergrupper/ marked for selektiv bearbeidelse avpasset etter forbrukergruppenes demografiske og sosio-økonomiske status, kombinert med variert informasjon og påvirkning.