Home » Regnskap » M » Markedspris

Markedspris

Den pris som til enhver tid gjelder på markedet. Den bestemmes vanligvis ut fratilbud og etterspørsel etter varen. Mellom tilbud , pris, etterspørsel består følgende vekselvirkninger:

etterspørselen opp – pris opp etterspørselen ned – pris ned pris opp – etterspørsel ned pris ned – etterspørsel opp tilbud opp – pris ned tilbud ned – pris opp pris opp – tilbud opp pris ned – tilbud ned

Markedsprisen vil derfor normalt utjevnes, slik at den vil ligge på et nivå som tilfredstiller tilbydere og etterspørrer.