Home » Regnskap » M » Markedsplanlegging

Markedsplanlegging

Omfatter utvikling av: mål og hovedretningslinjer for markedsføringen på lengre sikt, konkurransemidler, personalressurser, samordning av ovennevnte.