Home » Regnskap » M » Markedslikevekt

Markedslikevekt

Et marked er i likevekt når etterspørsel og tilbud for en vare er like store, og all omsetning av denne vare skjer til samme pris på vedkommende marked.