Home » Regnskap » M » Markedskommunikasjon

Markedskommunikasjon

Fellesbetegnelse for tiltak som foretakene bruker for å kommunisere med markedet (ha forbindelse med markedet). Reklame, salgshjelp, personlig informasjon o.l.