Home » Regnskap » M » Markedsindeks

Markedsindeks

En måleenhet som gir uttrykk for ulike distrikters salgsmuligheter i prosent av totalmarkedet. Forskjellige faktorer legges til grunn for en slik indeks, f.eks. folkemengde, alders- og inntektsfordeling.