Home » Regnskap » M » Margin

Margin

I varehandel: Forskjell mellom nettosalgspris og innkjøpspris.

I industri, håndverk og lignende: Forskjell mellom nettosalgspris og minimumskost.

Ved aksjeinnbydelse: Fastsatt beløp per aksje som aksjetegneren må betale ved aksjetegningen. (Første innbetaling på aksjen).