Home » Regnskap » M » Maksimalpris

Maksimalpris

Høyeste lovlig pris for en vare eller tjeneste fastsatt av prismyndighetene.