Home » Regnskap » L » Luksusbetonte goder

Luksusbetonte goder

Ikke nødvendighetsgoder. Skillet mellom luksus- og nødvendighetsgoder er ikke skarpt, og grensen flytter seg stadig etter som levestandarden øker.