Home » Regnskap » L » Lukket fullmakt

Lukket fullmakt

Rettsforholdet som fullmakt skaper mellom fullmaktsgiver og fullmektig.