Home » Regnskap » L » Loven om høy teknikk

Loven om høy teknikk

Ved høy kapasitetsutnyttelse av teknsike hjelpemidler får man lave enhetskostnader. Ved svak utnyttelse blir disse kostnadene høye. Derfor er kapasitetsutnyttelsesgraden av så stor betyding ved vurdering av eventuell overgang fra store variable kostnader og små faste (manuell bearbeidelse) til små variable og store faste kostnader (maskinell bearbeidelse).