Home » Regnskap » L » Lønnsomhetsmål

Lønnsomhetsmål

Et mål som fremkommer ved at inntekter og kostnader veies mot hverandre. De uttrykkes ofte som forholdstall og er særlig interessante ved sammenligninger mellom alternativer. Gir uttrykk for hvor godt resultatet er.