Home » Regnskap » L » Lønnsomhetskriterier

Lønnsomhetskriterier

Effektivitet, produktivitet, overskudd, rentabilitet (brutto og netto), intern rentefot, inntjeningstid.