Home » Regnskap » L » Lønnsomhetsgrense

Lønnsomhetsgrense

Lønnsomhetspunkt. Se under nullpunktomsetning. Et punkt i et diagram over totale inntekter og kostnader, der kurvene for disse skjærer hverandre, og det er balanse mellom dem. Omsetning utover dette punktet gir positiv sikkerhetsmargin, og omsetning før dette punktet gir negativ sikkerhetsmargin.