Home » Regnskap » L » Lønnsomhetsanalyse

Lønnsomhetsanalyse

Lønnsomhetsanalyse brukes for å finne ut om bedriften er økonomisk lønnsom, om den befinner seg i rett marked, selger rett tjeneste/ produkt og om dens bruk av ressurser er optimal for driften.

For å beregne bedriftens lønnsomhet, brukes ofte følgende nøkkeltall;

Totalkapitalens rentabilitet Totalkapitalens omløpshastighet Resultatgrad Egenkapitalens rentabilitet