Home » Regnskap » L » Lønnsformer

Lønnsformer

Tidslønn, beregnes etter anvendt tid. Akkordlønn. Premielønn, som er tidslønn pluss premie eller akkordlønn pluss premie. Ytelseslønn