Home » Regnskap » L » Lønnsavvik ved standardkalkulasjon

Lønnsavvik ved standardkalkulasjon

Avvik som skyldes forskjell mellom kalkulert direkte lønn og virkelig direkte lønn.