Home » Regnskap » L » Lønnsavvik

Lønnsavvik

Forskjell mellom virkelig lønnssats og beregnet standard lønnssats.

Se også under standardkalkyle og standardkost.