Home » Regnskap » L » Lønns- og trekkoppgave

Lønns- og trekkoppgave

Skjema som arbeidsgiveren må sende til ligningskontoret og til arbeidstakeren som sier hvor stor lønnen har vært, hvor mye som er trukket i skatt, og hva feriepengegrunnlaget utgjør. Skatteavregningen blir beregnet utifra opplysninger i lønns- og trekkoppgaven.