Home » Regnskap » L » Lønn

Lønn

Lønn slik Statistisk Sentralbyrå måler det er begrenset til å omfatte kontante godtgjørelser for utført arbeid fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Omfatter derfor ikke naturalytelser, forsikringer, pensjonsordninger, trekkfrie utgiftsordninger og lignende.