Home » Regnskap » L » Lombard

Lombard

Håndpant, også nøkkelpant. pantet kan være verdipapirer, konnossementer, lagerbevis, eller varer. Pantet blir deponert hos lånegiver.

Nærmerer forklart. Forlagspant og lombardpant var begrep som ble benyttet etter krigen for å beskrive lov om pant for driftskreditt for industrien.

Loven ble innført i 1946, men er senre opphevet, og det antas at loven skulle gi industrien etter 2 verdenskrig mulgihet til å sikre seg lån basert på de verdiene som de hadde i råvarer. På den tiden var oljealdren et langt stykke unna, og Norge var en typisk råvareleverandør.

Det at for eksempel skogsvirke kunne brukes som pant for lån og kreditter, var viktig for å kunne ta ut virke og eksportere dette til gjenoppbygging av Europa.

Begrepene forlagspant og lombardpant er ikke lengre brukt som begrep på pantsettelse.

Referanse: Stortinget