Home » Regnskap » L » Lockout

Lockout

Arbeidsstegning. Hel eller delvis arbeidsstans iverksatt av en arbeidsgiver for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom ham selv eller en annen arbeidsgiver og en fagforening eller mellom en arbeidsgiverforening og en fagforening, uten hensyn til om andre arbeidere tas inn i stedet for de utestengte.