Home » Regnskap » L » Livssykluskostnader

Livssykluskostnader

Årlig gjennomsnittskostnad beregnet ut fra investering, restverdi og drift av et anleggsmiddel regnet over hele planperioden.