Home » Regnskap » L » Lisensproduksjon

Lisensproduksjon

Produksjon med tillatelse til å bruke en annens patenterte oppfinnelse på visse vilkår, f.eks mot betaling av lisensavgift. Lisensen gjelder som regel for et bestemt geografisk avgrenset område.