Home » Regnskap » L » Linjeorganisasjon

Linjeorganisasjon

En organisasjonsform som i rendyrket form innebærer at enhver ansatt bare har én leder. Dette gir klare og entydige ordre- og ansvarsforshold.