Home » Regnskap » L » Likviditet

Likviditet

Betalingsevne.

Likviditet betyr betalingsevne. Kan du betale forfalne regninger, er du likvid. Kan du ikke, er du illikvid. En bedrift er likvid i lovens forstand når summen av dens betalingsmidler og verdien av bedriften er større enn dens gjeld. Beholdning av betalingsmidler som kontanter, bankinnskudd og postgiroinnskudd. Deles ofte inn i kortiskitg likviditet (mindre enn ett år) og langsiktig likviditet. Langsiktig likviditet refereres også til som soliditet – bedriftens evne til å overleve nedgangstider.