Home » Regnskap » L » Liggedager

Liggedager

Antall dager som normalt kreves for å laste eller losse et skip.