Home » Regnskap » L » Levetid

Levetid

Ved investering:

Fysisk levetid. Den tiden et produksjonsmiddel kan brukes før det er utslitt. Økonomisk levetid. Det antall år som gir lavest gjennomsnittskostnader pr. år. Den økonomiske levetiden kan være enda kortere enn den fysiske, hvis investeringsobjektet på grunn av endringer i etterspørselen, ikke lengre kan produsere salgbare produkter.