Home » Regnskap » L » Leverandørorientert sortiment

Leverandørorientert sortiment

Bedriften orineterer seg i sin sortimentspolitikk mer mot leverandørens tilbud enn mot kundenes behov. Dette vil oftest skje når det er vareknapphet. Det motsatte av kundeorientert sortiment.