Home » Regnskap » L » Leverandørkredittid

Leverandørkredittid

Antall dager eller måneder det tar fra kreditkjøp til utbetaling skjer.