Home » Regnskap » L » Leverandør

Leverandør

En som leverer noe til en bedrift, f.eks. råstoffer, andre materialer, varer, emballasje, tjenester, kredittytelser mv.