Home » Regnskap » L » Leiet areal

Leiet areal

Leiet areal er eget areal pluss fellesareal og er det arealet som omfattes av leiekontrakten, og som det beregnes husleie av.