Home » Regnskap » L » Legitimitet

Legitimitet

Del av f.eks økonomistyring som innebærer fokus på å drive i samsvar med lover, forskrifter, bestemmelser og vedtak. Jfr. forvaltningsrevisjon, produktivitet og effektivitet.