Home » Regnskap » L » Laveste verdis prinsipp

Laveste verdis prinsipp

Metode for vurdering av et varelager i balansen. Ifølge dett prisnipp blir varelageret vurdert til den pris som er lavest av anskaffelses- og gjenskaffelsesprisen.