Home » Regnskap » L » Langvarige goder

Langvarige goder

På forbrukermarkedet: Større anskaffelser til private husholdninger, diverse større tjenester.

På bedriftsmarkedet: Produksjonsmarkedet – produksjonsanlegg, produksjonsutstyr, transportutstyr, bygninger, tomter. Institusjonsmarkedet – kontorutstyr, spesielle tjenester.