Home » Regnskap » L » Langsiktige fordringer

Langsiktige fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år fra avslutning av regnskapet.