Home » Regnskap » L » sgrad

sgrad

Langsiktig finansiering

Sum anleggsmidler i prosent av sum langsiktig gjeld pluss betinget skattefri avsetning pluss sum relevant egenkapital.