Home » Regnskap » L » Lagerkostnader

Lagerkostnader

Kostnader på grunn av lagring. Består av renter på investert beløp i beholdningene, samt kostnader som kan henføres til plassbehov, lagerleie, svinn, varebehandling og intern transport.