Home » Regnskap » L » Lagerkontroll

Lagerkontroll

Kontroll av lagerbeholdningen med hensyn til antall enheter og/ eller verdi. Verdienen kan baseres på selvkost, gjenskaffelsespriser eller salgspriser.