Home » Regnskap » L » Lager

Lager

Beholdning av råvarer, halvfabrikater, ferdigvarer, rekvisita, reservedeler, emballasje. Lagerhold er nødvendig på grunn av avstand i tid og sted mellom produksjon og endelig forbruk.