Home » Regnskap » K » Kundeorientering (kundeorientert organisasjonsplan)

Kundeorientering (kundeorientert organisasjonsplan)

En bedrift er kundeorientert når den i sin organisasjon, beslutninger og markedsføring hovedsakelig tar hensyn til sine ulike kundegruppers varierende behov og atferd. Se også leverandørorientering, produksjonsorientering, samt geografisk og produktorientert organisasjon.