Home » Regnskap » K » Kundehorisont

Kundehorisont

Med kundehorisont forstås hvor langt frem man selv vil distribuere sine produkter til kjøpere som overdrar eiendomsretten til produktene. Se også markedshorisont.