Home » Regnskap » K » Kundefordelingskartell

Kundefordelingskartell

En form for markedsdelingskartell. Avtalen mellom deltakerne går ut på en bestemt fordeling av kundene, slik at de enkelte deltakerne har visse kundekategorier eller firmaer å selge til.