Home » Regnskap » K » Kumulativ tilleggskalkyle

Kumulativ tilleggskalkyle

Kalkulasjonsmetode som regner alle indirekte kostnader inn i et t enkelt tillegg. (i prosent eller faste kronebeløp) Kalles også utdelt tilleggsskalkyle.