Home » Regnskap » K » Kredittforsikring

Kredittforsikring

Har som mål å dekke tap som den sikrede får ved at hans debitor ikke kan betale.